දේශීය

TNA උතුරේ යලි කොටි පෙරහුරු.. ගුරුකන්ද රජමහා විහාරයට කඩා පැන බලහත්කාරයෙන් පොංගුතමිල් උත්සවයක් තියති..

මුලතිව් ‘නයාරූවල’ පිහිටි ගුරුකන්ද පුරාණ රජමහ විහාරයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වූ පිරිසක් කලහකාරී ලෙස හැසිරීම නිසා

නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන් 3ක්-අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් දිවුරුම් දෙයි

නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙක් සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් අද (09) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති