දේශපාලන

තේරිම් කාරක සභා නෑ..විපක්‍ෂ නායක මහින්දයි..- කතානායක පාර්ලිමේන්තුවට නිල වශයෙන් දන්වයි..

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකවරයා යයි නිල වශයෙන් පිලිගන්නා බව කතානායක කරු

වැඩ වර්ජනයක් කළත් ITN සේවකයින් ආයතනය කඩා වැටෙන්න දුන්නේ නෑ..එහෙම කරපු අයගෙන් පළිගන්නේ ඇයි..(VIDEO)

ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනයේ දින කිහිපයක් තිස්සේම ඇතිව තිබෙන නොසන්සුන්කාරී තත්වය සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ද අදහස්