දේශපාලන

අගමැති රනිගේ මන්ත‍්‍රීධුරය අහෝසි කිරීමේ පෙත්සමේ කරුණු තහවුරු කරන්න දින තීන්දුයි..

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා ගොනු