හොදම කැබිනට් ඇමති ධුර දී ඇත්තේ වැඩ බැරි නිකමුන්ට..

මෙවර ඇමති මණ්ඩලය නම් කිරීමේදී හොඳම ඇමැතිකම් ලබා දී ඇත්තේ වැඩ බැරි නිකමුන්ට යයි විදුලිබල බලශක්ති හා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පිළිබඳ ඇමති රවී කරුණානායක මහතා සඳහන් කරයි.

සති අන්ත පුවත්පතක් වෙත අදහස් පළ කරමින් ඔහු පෙන්වා දී ඇත්තේ තමනට බාර දී ඇති විදුලිය තමන් දන්නා විෂයක්ද නොවන බවයි.

කුස්සියට දාන්න ඕනෑ කෝකියෙකු මිස මෝස්තර කාරයෙක් නොවන බව තව දුරටත් අදහස් පල කරමින් ඔහු සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *