සියළු ආණ්ඩුකාරයන් ඉල්ලා අස්වෙති.

සියළු පලාත් නියෝජනය කරන ලද ආණ්ඩුකාරවරුන් සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි මේ වන විට ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත බාර දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් කරන ලද දැනුම් දීමක් අනුව මෙසේ සියළු ආණ්ඩුකාරවරුන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් කියා සිටියේ තමන් ඇතුළු සියළු ආණ්ඩුකාරවරුන් මෙසේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි බාර දුන් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *