විරෝධතා දැඩි වෙයි..ITN සභාපතිනිය හා සේවක සාකච්ඡා අසාර්ථකයි.. ජනාධිපති තීරණයක් ගන්නා බව සේවකයන්ට දන්වයි..

ඇතිව තිබෙන ප්‍රශ්ණ විසදා ගැනීම සඳහා ස්වාදීන රූපවාහිනී සභාපතිනිය සමඟ පැවැති සාකච්ඡා මුලු මනින්ම අසාර්ථක වු බව ITN සුරැකීමේ සංවිධානය පවසයි.

සේවකයන්ගේ කිසිදු ඉල්ලීමක් ඉටු නොහැකි බවත් වැඩ තහනම් කල සේවකයන් 13 දෙනා නොගන්නා බවත් විරෝධතාවේ යෙදෙන තවත් අය සේවයෙන් ඉවත් කරන බවටත් සභාපතිනිය දැඩි ස්ථාවරයක සිට පැවසූ බව ඔවුන් කියයි.

විසඳුම් ලැබෙන තෙක් විරෝධතා අත් නොහරින බවත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අද සිට තවත් දැඩි කිරීමට තීරණය කල බවත් සේවක සංගමය පවසයි.

අායතනයේ උද්ගතව අැති ප්‍රශ්ණ විසඳීමට නිසි පියවර නොගැනීමේ තත්වය තුල ඉදිරි දින කීපයේදි ජනාධිපතිවරයා සේවක ප්‍රශ්ණ විසදා අායතනය සුරැකීමේ නිසි පියවර ගැනීමට ගත් තීරණය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා විරෝධතාවේ නිරත සේවකයින් වෙත පැමිණ දැනුම් දී අැත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *