මලික්-මාරපන ඇමති ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වෙයි..?

ඉදිරි දින කිහිපයේදී කැබිනට් ඇමැති ධුර කිහිපයක වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

වාර්තා වන ආකාරයට කැබිනට් ඇමැතිවරුන් කිහිප දෙනෙකු ඉල්ලා අස්වීවෙන් පසු ඒ සදහා නව ඇමතිවරුන් පත් කිරීමට නියමිතය.

ඕනෑම අවස්ථාවක ඉල්ලා අස්වන්නේ යයි පොරොන්දුව මත ඇමති දුරවල දිවුරුම් දුන් තිලක් මාරපන, මලික් සමරවික්‍රම සිය ඇමති ධුරයන්ගෙන් ඉල්ලා අස්වනු ඇතැයිද සදහන්ය.

ඉන් පසු පුරප්පාඩු වන ඇමති ධුරයකට පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පත් කිරීමටත් සූදානමක් ඇතැයිද වාර්තා වේ.

මේ අතර අමාත්‍යංශ විෂය පථයන් ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනයද සංශෝධය කිරීමක් සිදු වනු ඇතැයිද සදහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *