මංගලගේ කැබිනට් පත‍්‍රිකාවට රවීගේ විරෝධය..කැබිනෙට්ටුව ගාලගෝට්ටියක් වෙයි..

2019 වසරේ ණය ගෙවීම් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සදහා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් ඇ.ඩො.මිලියන 1000ක් ලබාගැනීමට මුදල් හා ජනමාධය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඊයේ පැවැති වසරේ පළමු කැබිනට් හමුවට ඉදිරිපත් කල 2019 ණය ගෙවීම් අවශ්‍යතා සදහා මූල්‍යන පත‍්‍රිකාවට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පළ කල දැඩි විරෝධය හේතු කොටගෙන කැබිනට් හමුව ගාලගෝට්ටියක් බවට පත්ව තිබේ.

රටේ ණය ගෙවීම් අවශ්‍යතා වෙනුවන් අහිංසක ජනතාවගේ ඉතුරුම්වලින් මුදල ලබා නොගත යුතු බව කියමින් රවී කරුණායක මහතා මෙහෙදී අදහස් පළ කර ඇති අතර එහිදී අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මලික් සමරවික‍්‍රම හා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මංගලගේ කැබිනට් පත‍්‍රිකාවට සහාය දක්වමින් එය අනිවාර්්‍යයෙන්ම සම්මත කල යුතු බවට අවධාරණය කර තිබේග
එහිදී අදහස් දක්වා ඇති ඔවුන් රවී කරුණානායක මහතාට කියා ඇත්තේ එසේ නම් ඒ සදහා වෙනත් විකල්පයක් ඉදිරිපත් කර ලෙසටය.

මෙහෙදී ඇතිවු ගාලගෝට්ටිය මැද කරුණානායක මහතා තවදුරටත් දැඩිව තම විරෝධය පල කරමින් එම කැබිනට් පත‍්‍රීකාව සම්මත කරන්නේ නම් තමන් ඊට එරෙහි වූ බව සටහන් කරන ලෙස අවධාරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *