නව වසරේ පළමු කැබිනට් රැස්වීම හෙට..

නව වසරේ පළමු කැබිනට් රැස්වීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ‌ෙහෙට (2) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දුන් ඉකුත් 20 වැනිදා ඇමැති මණ්ඩල රැස්වීමක් පැවැත්වූ නමුත් ඇමැතිවරුන්ගේ විෂය පථයන් ගැසට් කර නොතිබිණි.

ඇමැතිවරුන්ගේ විෂය පථයන් මේ වනවිට ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර විෂය පථයන් ගැසට් කිරීමෙන් අනතුරුව කැබිනට් මණ්ඩලය පළමු වරට රැස්වන්නේ
හෙට දිනයේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *