තවත් එජාප පසුපෙල මන්ත‍්‍රිවරයෙක් ඇමතිධුරයක් ඉල්ලයි

තමන්ටද අනිවාර්යෙන්ම නියෝජ්‍ය ඇමති ධුරයක් ලබා දිය යුතු යයි එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ කොළඹ දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී මුජිබර් රහුමන් පවසයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත‍්‍රිවරයා සදහන් කර සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවට නවකයන් වුවද වසර ගණනාවක් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට දර දිය ඇද ඇති නිසා නියෝජ්‍ය ඇමති ධුරයක් බලාපොරොත්තු වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *