ජනපතිට එරෙහි නඩුව නිෂ්ප‍්‍රභා කරයි..රු 100,000නඩු ගාස්තු ගෙවන ලෙසට නියෝග..

ජනාධිපතිතුමාගේ මානසික සෞඛ්‍යය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් කැඳවීමට නියෝග කරන්නැයි ඉල්ලා ගොනුකළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය නිෂ්ප්‍රභ කර ඇති අතර වගඋත්තරකරුවන්ට රුපියල් ලක්ෂයක නඩු ගාස්තු ගෙවන ලෙසට පෙත්සම්කාරියට අභියාචනාධිකරණයෙන් නියෝග කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *