ගෝඨාභයගේ ඇමරිකානු පුරවැසිකම ඉවත් කරයි..

හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ශ‍්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් යයි සුප‍්‍රකට විකිපජීඩියා වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කර ඇත.

මීට පෙර ඔහුගේ පුරවැසිකම විකිපීඩියාවේ දැක්වුයේ ශ‍්‍රී ලාංකික හා ඇමරිකානු පුරවැසියෙකු ලෙසයි.

පෙරේදි දිනයේදී ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා කියා සිටියේ තමනට ජනාධිපතිවරණනයට ඉදිරිපත් වීමට ඇති බාධාවන් ඉවත් කරගත් බවත් ජනතාව සූදානම් නම් තමන්ද සූදානම් බවත්ය.

මෙරට මැතිවරණයක් සදහා ඉදිරිපත් වන පුද්ගලයන්ට විදෙස් රටක පුරවැසිභාවය තිබිය නොහැකි බව 19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් නීතියක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *