කීර්ති තෙන්නකෝන් ඌවෙන් – දකුණට මාරු කරයි

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර ලෙස පත් කෙරුණු කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන්ද දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලෙස ජනාධිපති නීතිඥ මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන්ද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කරනු ලැබ සිටිති.

එම දෙදෙනා අද (09) ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ තනතුරුවල දිවුරුම් දුන්හ.

කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර වශයෙන් ඊයේ (08) දිවුරුම් දුන් අතර ජනාධිපති නීතිඥ මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *