අගමැතිගෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ ප්‍රකාශයක්..

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතව තිබෙන බවට මාධ්‍ය වාර්තා පළවෙයි.

පාර්ලිමේන්තුව අද (10) පෙරවරු 10.30ට රැස්වීමට නියමතයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *