ප‍්‍රබලයෙක් සරල ගමනක් යන හැටි.. [Video]

ප‍්‍රබලයෙක් සරල ගමනක් යන හැටි.. [Video]

ආන්ඩුවේ ප‍්‍රබලයෙකු වාහන පෙලපාලියකින් ගමනක් යන අයුරු කිසිවෙකු විසින් වීඩියෝගත කර අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබේ.

වීඩියෝවේ දැක්වෙන ආකාරයට එහි වාහන දහතුනකි. පොලිස් යතුරු පැදි තුනකි.

මෙන්න බලන්න වැඩිපුරම කියැවූ පුවත්

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz