කුරුණෑගලින් මහින්දට විශිෂ්ඨ ජයක් – ශ‍්‍රීලනිපය ට ආසන බිංදුවයි

කුරුණෑගලින් මහින්දට විශිෂ්ඨ ජයක් – ශ‍්‍රීලනිපය ට ආසන බිංදුවයි

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ, කුරුණෑගල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ආසන 74 ක් දිනා ගනිමින් විශිෂ්ට ජයක් හිමි කර ගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනා ගනු ලැබුවේ ආසන 26 ක් පමණි.

අද නිකුත් වූ කුරුණෑගල විවිධ සේවා සමුපකාර ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශවය නියෝජනය කල කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හරහා විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනිමට හැකි විය.

මෙන්න බලන්න වැඩිපුරම කියැවූ පුවත්

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz