මහින්දගෙන් චීන තානාපතිට පොරොන්දුවක්

මහින්දගෙන් චීන තානාපතිට පොරොන්දුවක්

ද්වි පාර්ශ්වික  සියලු ගිවිසුම් ජනතා හිතවාදී විදියට වෙනස් කරනවා..මහින්ද චීන තානාපතිට කියයි

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා ශ්‍රී ලංකා චීන තානාපතිතුමා අතර ද්වි පාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් අද උදෑසන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවසේදී පැවැත්විණි.

හම්බන්තොට ව්‍යාපෘතිය පිලිබදව ද මෙහිදී අවධානය යොමු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ  හම්බන්තොට ඉඩම් අක්කර 15000 ලබා ගැනීමට යාම පිලිබදව කරුණු විමසා ජනතාවගේ ඉඩම් මංකොල්ල කෑමට රජයට ඉඩ දීමට ජනතාව සුදානම් නොමැති බව සිහිපත් කලහ.

මේ සාකච්චාවට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමන් ද එක්ව සිටියහ

මෙන්න බලන්න වැඩිපුරම කියැවූ පුවත්

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz