දෙරණ 360 දී බදියුදීන් අසරණ වෙයි(VIDEO)

දෙරණ 360 දී බදියුදීන් අසරණ වෙයි(VIDEO)

දෙරණ 306 වැඩසටහනට සහභාගී වූ අමාත්‍ය රිෂාඩි බදුයුදීන් සමග කල සංවාදයේ කොටසක් පහතින්..

Posted by Samanali Arora on Tuesday, January 10, 2017

මෙන්න බලන්න වැඩිපුරම කියැවූ පුවත්

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz