පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වජ්‍ර ජයන්තිය අද(VIDEO)

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වජ්‍ර ජයන්තිය අද(VIDEO)

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය ආරම්භ කර අදට (10) වසර 75 ක් සපිරේ.

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1942 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ පේරාදෙණිය‍ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම හා විශාලතම විශ්ව විද්‍යාලය වේ. එය ලංකා විශ්ව විද්‍යාලය ලෙස නම් කර තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන වර්ගීකරණය අනුව 2015 වර්ෂයේදී මෙම විශ්ව විද්‍යාලය මෙරට 2 වන ස්ථානය හිමිකරගෙන තිබෙන අතර, ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල වර්ගීකරණය අනුව 2466 ස්‌ථානය හිමිකරගෙන තිබෙයි.

මෙන්න බලන්න වැඩිපුරම කියැවූ පුවත්

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz