පස්වන වරටත් ගහපු කප් එක ගැන බුකියේ පලවු රස කතා (PHOTOS)

පස්වන වරටත් ගහපු කප් එක ගැන බුකියේ පලවු රස කතා (PHOTOS)

අන්තර්ජාලයෙන් සෙක්ස් යන පදය සොයා ලංකාව පිට පිට පස්වන වරත් ලෝකයෙන්ම මුල් තැන ලබාගෙන තිබෙනවා.

මේ ඒ පිලිබදව Facebook හි පලවී තිබූ නිර්මාන කිහිපයකි

15283900_601366416715176_8048111053300386178_n15284909_245758039176227_7260015855225104521_n15284943_601503170034834_6279833108878518511_n15326327_1870234683207266_810216694644942677_n15326385_367538500266899_8453844763616751565_n15327290_1870205716543496_3039128779229940303_n15337633_245695195849178_4565900387014778069_n15380638_1870197219877679_6962798418836059879_n15380697_601621813356303_3467187093977297732_n15391164_1893890260842010_6747599367320098827_n15400537_245789109173120_8674843023602436512_n15401124_1614040555563946_1483477314007329712_n15439777_1893704587527244_7124967397497177025_n

මෙන්න බලන්න වැඩිපුරම කියැවූ පුවත්

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz